REPORTATGES

Ofereixo un treball àgil i precís. En la fotografia de reportatges cal dominar la tècnica per poder-la oblidar i centrar-se en la història: en poc temps, cal identificar l’acció, descobrir el millor punt de vista, disparar en el moment oportú, passar mentalment del detall al conjunt i del conjunt al detall, construir un relat, etc. A més, sovint cal afavorir una atmòsfera: establir contacte verbal, crear confiança, tornar-se invisible com a fotògraf i saber esperar. Si es treballa bé, els resultats transmeten el més important: realitat. A les meves fotos, penso que ningú fingeix sinó que tot flueix i es mostra tal com és. N’estic content.

En aquest terreny, he treballat fent reportatges per Audi, Discmedi, el Centre d’Art Tecla Sala, BadCat, GV Malta, Biblioteques de Catalunya, etc.